سخنگو و مسئول ارتباطات و روابط عمومى حزب پيشرو اصلاحات كشور منصوب شد

مهندس سيدميكائيل محمدى سخنگو و مسئول ارتباطات و روابط عمومى حزب پيشرو اصلاحات كشور شد.
سخنگو و مسئول ارتباطات و روابط عمومى حزب پيشرو اصلاحات كشور منصوب شد

وى اهل خراسان است كه به عنوان اولين جوان سياسى هر ٣ استان هاى خراسان و همچنين كشور محسوب ميشود كه در يكى از اركان هاى مهم احزاب سياسى كشور با موافقت تمام اعضاى شوراى مركزى حزب انتخاب شده است. حزب پيشرو اصلاحات تنها حزبى است در كشور كه ٣ وزير اسبق عضو شوراى مركزى آن مى باشند.

مهندس محمدى فارغ التحصيل مهندسى مكانيك و همچنين فارغ التحصيل مجموعه علوم سياسى،رشته روابط بين الملل دانشگاه شهيد بهشتى تهران و دانشجو دكترى مى باشد.

دیگران چه می خوانند:

مهندس محمدى در كارنامه اجرايى خود: مديركل پارلمانى،امور مجلس سابق سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور به مدت ٣ سال - رابط پارلمانى،امور مجلس سابق سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران - دبير شوراى عالى راهبردى سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور - مشاور عالى سابق رياست سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور - مشاور جوانان معاونت حقوقى، امور مجلس و استان ها اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى - قائم مقام و مشاور اجرايى و مسئول پيگيرى امورات ويژه و رابط پارلمانى، امور مجلس سابق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان آذربايجان غربى - مشاور حقوقى و مسئول پيگيرى امورات ويژه سابق فرهنگسراى نياوران تهران - عضو حرفه اى انجمن مديريت راهبردى ايران - عضو هيئت رييسه سابق فدراسيون گلف جمهورى اسلامى ايران - مشاور اقتصادى و رابط پارلمانى ، امور مجلس سابق فدراسيون شطرنج جمهورى اسلامى ايران - رييس دفتر و مشاور عالى ، سياسى و فرهنگى دبير كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى دوره دهم - مشاور عالى نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى دوره دهم - مشاور عالى نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى دوره يازدهم - مشاور عالى سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى دوره يازدهم - مشاور عالى دبير كميسيون آموزش،تحقيقات و فناورى  مجلس شوراى اسلامى دوره يازدهم و دستيار ويژه سابق رييس گروه دوستى پارلمانى ايران - تركيه را ميشود اشاره كرد.

سخنگو و مسئول ارتباطات و روابط عمومى حزب پيشرو اصلاحات كشور منصوب شد

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟