کد خبر : 1294323
دکترکیانوش آقایی:
طرح جامع فولاد کشور ومعضل کم آبی صنعت فولاد!
بیمه برتر: یکی ازمهمترین معضلات پیش روی صنعت فولاد؛کم آبی ومسائل حاشیه ای آن است.ازسالیان پیش بدلیل عدم وجود یک برنامه مدون واصولی وبراساس بخشی نگری وجزیره ای عمل کردن مسئولان تصمیم گیر درعرصه صنعت؛ باصدورمجوز های بی رویه وعدم پایش نیازهای کشوربه فولاد ومصنوعات آن ؛واحدهای تولیدی فولاد بی رویه وبدون جانمایی دقیق ؛دریک پراکندگی غیرعقلایی درکشورایجادشدند.
به گزارش بیمه برتر: یکی ازمهمترین معضلات پیش روی صنعت فولاد؛کم آبی ومسائل حاشیه ای آن است.ازسالیان پیش بدلیل عدم وجود یک برنامه مدون واصولی وبراساس بخشی نگری وجزیره ای عمل کردن مسئولان تصمیم گیر درعرصه صنعت؛ باصدورمجوز های بی رویه وعدم پایش نیازهای کشوربه فولاد ومصنوعات آن ؛واحدهای تولیدی فولاد بی رویه وبدون جانمایی دقیق ؛دریک پراکندگی غیرعقلایی درکشورایجادشدند.

 

متاسفانه هنوز هم شاهد هستیم بسیاری ازمقامات وسیاسیون مناطق مختلف کشور صرفا بخاطر اینکه به مردم بگویند ماهم برای شماکاری کردیم مصرا بدنبال احداث واحدهای فولادی درمناطقی هستند که هیچگونه توجیه اقتصادی برای منطقه وکشور ندارد.

 

 

ازسال 1396که تدوین طرح جامع فولاد کشور دردستور کارقرارگرفت تاامروز که این طرح به ویرایش ششم خودرسیده است بازهم متاسفانه شاهد هستیم به این سندمهم وبالادستی درصنعت فولاد ومعدن توجه نمی شود.

 

حدود بیست سال است که کشور وارد دوران خشکسالی شده است ؛بگذریم ازاینکه کلا کشورما دریک ناحیه گرم وخشک جغرافیایی قراردارد ؛اما بروز خشکسالی نیز مزید برسایر علل شده است.چالش کم آبی که درکشور بصورت یک اپیدمی درآمده است ؛ همه شئونات زندگی شهروندان ایرانی را تحت اشعاع قرارداده است؛وخشکسالی حتی تبعات سوءاجتماعی دربرخی مناطق به همراه داشته وباعث مهاجرت های شدید به شهرها وتشدید حاشیه نشینی شده است.

 

صنعت فولاد که ازصنایع آب بر است نیز ازاین معضل رهایی نجسته وهمچنان دربی ابی غوطه ورمانده .موضوع کم آبی زاینده رود ؛کارون ودیگررودخانه های بزرگ کشور باعث شد تاطرح عظیم انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی کشور مطرح واجرایی شود وخوشبختانه طی چهارماه گذشته امسال شاهد افتتاح دوفاز از انتقال آب خلیج فارس به یزد وکرمان دوقطب بسیارمهم صنایع معدنی وفولادی بودیم.این پروژه که درسه فاز اجرا می شود؛ درفاز اول از آب شیرین‌کن در خلیج‌فارس شروع شد تا به معدن گل‌گهر در سیرجان رسید، فاز دوم از گل‌گهر به سرچشمه است و فازاز سرچشمه به چادرملو در یزد می رسد.

 

دراینکه اجرایی شدن این طرح یک کاراستثنایی وعظیم است که ازرهگذر آن آب شرب وآشامیدنی بسیاری ازشهرهای مرکز کشور نیزبهره مند می شوند امانباید مارا ازاین مهم باز دارد که بازهم بصورت بی رویه مجوزهای فولادی صادرشود..

 

تامین مالی این پروژه به وسیله ۳ شرکت گل‌گهر، سرچشمه و چادرملو و از محل منابع داخلی شرکت‌ها یا فاینانس تامین می‌شود.دست اندرکاران وزارت صمت وحتی جهاد کشاورزی باید "طرح جامع فولاد کشور"را بعنوان یک سندبسیارمهم دردستور کارقراردهند وبرمبنای آن وبراساس نیازهای واقعی کشور به این صنعت توسعه گرا بپردازند..


منبع: شمانیوز
 

‍‍‍
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :
پر بیننده ترین ها
آخرین اخبار